Djed mraz i nova godina ne pripadaju islamu

 

U hadisu koji bilježe imami Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Hurejre, Muhammed, s.a.v.s., je rekao: ”Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima.” ”Jesu li to židovi i kršćani?”- upitali smo. ”A ko drugi?”, odgovori Muhammed, s.a.v.s. Vjerovatno je najbolji primjer i dokaz slijepog slijeđenja tuđih običaja proslavljanje Nove godine koji je u svojoj osnovi kršćanski praznik.
Continue reading “Djed mraz i nova godina ne pripadaju islamu”

Zdravo svijete!

Dobrodošli blog.ba. Ovo je vaš prvi post. Ovaj tekst možete urediti ili obrisati, možete početi sa pisanjem bloga!